Yönetim

Daire Başkanı

Yusuf KÜTÜK

Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü

Emre ÇAKIR - Koordinatör

Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü

Aysel DEMİR- Muhasebe Yetkilisi

Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Yusuf KÜTÜK - Koordinatör

Stratejik Planlama Müdürlüğü

Hicran İNECİ - Koordinatör

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Hayati ÜNAL - Koordinatör

Taşınır Konsolide Görevlisi

Selami EROL