Birim Personel Dağılım Listesi - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Birim Personel Dağılım Listesi
Sıra No / Birim / Personel Adı
Görevi/Unvanı
  • Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü
Emre ÇAKIR
Koordinatör
1- Emre ÇAKIR
Koordinatör
2- Selin OLGUN
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
3- Didem PELİT
Bilgisayar İşletmeni
 
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hayati ÜNAL
Koordinatör
1- Hayati ÜNAL
Koordinatör/Mali Hizmetler Uzmanı
2- Davut YÜKSEL
V.H.K.İ.
3- Tuba ERGÖRGEÇ
Memur
4- Songül KAYA
Bilgisayar İşletmeni
  • Muhasebe- Kesin Hesap Müdürlüğü
Aysel DEMİR
Muhasebe Yetkilisi-Koordinatör
1- Aysel DEMİR
Koordinatör
2- İsa ARIK
Bilgisayar İşletmeni
3- Turan YÜKSEK
Bilgisayar İşletmeni
4- Ayşe AKKUŞ
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
5- Halil İbrahim EROĞLU
Bilgisayar İşletmeni
6- Fatih KURT
Kimyager
7- Seda OĞUZ
Mali Hizmetler Uzmanı
8- Selami EROL
Teknisyen
9- Ali KURMAY
Hizmetli
10- Füsun ÜZÜMCÜ
Bilgisayar İşletmeni
11- Belkız GÜLLÜ
V.H.K.İ.
12- Mustafa Selim SÜSLÜ
Bilgisayar İşletmeni
13- Hatice KOYUNCU
V.H.K.İ.
14- Cevdet Kemal DURMUŞOĞLU
Memur
15- Oğuz Gökhan ERBAY
Bilgisayar İşletmeni
16- Hasan KARTAL
Hizmetli
  • Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü
Yusuf KÜTÜK
Koordinatör
1- Çağdaş ALTUN
Mali Hizmetler Uzmanı
2- Sultan Meral SÖNMEZ
Bilgisayar İşletmeni
3- Münevver Hilal TEMİZ TURHAL
Mali Hizmetler Uzmanı
  • Stratejik Planlama Müdürlüğü
Hicran İNECİ
Koordinatör
1- Hicran İNECİ
Koordinatör/Uzman