Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi
26 Ocak 2016 08:19

Üniversitemizin tüm birimleri için Risk Değerlendirme, İş Süreçleri, Risk Kriterlerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi Konularında Sistem Kurulumu sağlanarak “Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi” GAZİNET sistemi içerisinde oluşturulmuştur.

http://riskyonetimi.gazi.edu.tr/giris