Destek Hizmetleri Müdürlüğü

A-

Yürütülecek görevler şunlardır:

1

Başkanlığın bilgi edinme ve bilgi destek hizmetlerini yürütmek.

2

Başkanlığın birim faaliyet raporunu hazırlamak.

3

Başkanlığın büro ve destek hizmetlerini yürütmek.

4

Başkanlığın EBYS koordinasyon ve yazışma işlemlerini yürütmek.

5

Başkanlığın evrak kayıt ve takip işlemlerini yürütmek.

6

Başkanlığın personel işlemlerini takip etmek ve yürütmek.

7

Başkanlığın satın alma ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.

8

Başkanlığın taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmek.

9

Başkanlığın diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

10

Başkanlığın web sayfasını tasarlamak geliştirmek ve web sayfasına ilişkin işlemlerini yürütmek,

11

Birim içi kapasite araştırması  yapmak,   hizmetlerin  etkililiğini  ve  yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

12

Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve harcama birimlerini bilgilendirmek üzere Başkanlık web sayfasında yayınlanmasını sağlamak.

13

Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.